बोलपत्र तथा बन्दसुचि आह्वान गर्ने १५ दिने सुचना

प्रथम प्रकाशित मितिः २०७७÷३ ÷१४ गते आइतवार दलेप्रोसी मिसन नेपाल कुष्ठप्रभावित तथा अपांग भएका व्यक्तिहरुको उपचार तथा सामाजिक पुनःस्थापनामा विगत६० वर्षदेखि सेवारत एक गैरसरकारी संस्था हो।यसद्वारा ११० शैयाको आनन्दवन अस्पताल, अन्तराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान प्रयोगशाला,...