foundCO

Job DescriptionCommunication Officer Application Deadline: _______________  Designation: Communication Officer Department: FOUND Project Reporting: Knowledge Management Officer (KMM) Working Hours: 8:30AM – 4:00PM (flexibility required)  Location: Satdobato, Kathmandu...

FOUND Project – DCES EOI

Terms of Reference FOR DCES Branding and Marketing Advert published date: 20 February 2021Application deadline: 26 February 2021Second advert published date: Application deadline date: 5th March 2021 The Joint Consortium of The Leprosy Mission Nepal (TLMN), National...

बोलपत्र तथा बन्दसुचि आह्वान गर्ने १५ दिने सुचना

प्रथम प्रकाशित मितिः २०७७÷३ ÷१४ गते आइतवार दलेप्रोसी मिसन नेपाल कुष्ठप्रभावित तथा अपांग भएका व्यक्तिहरुको उपचार तथा सामाजिक पुनःस्थापनामा विगत६० वर्षदेखि सेवारत एक गैरसरकारी संस्था हो।यसद्वारा ११० शैयाको आनन्दवन अस्पताल, अन्तराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान प्रयोगशाला,...