जरुरी सुचना !!

बोलपत्र तथा सुचि दर्ता गर्ने समय सकिएको छ ।

बोलपत्र दाता तथा सुचि दर्ता गर्ने संस्थाहरुका लागि बोलपत्र फारम डाउनलोड गर्ने र भर्ने निर्देशन

ठुलो फाइल र ढिलो इन्टरनेटको कारण फारम सबमिट गर्दा १ मिनेट भन्दा बडी समय लग्न सक्छ, कृपया धैर्य गरिदिनु होला

१)  बोलपत्र फारम डाउनलोड गर्दा सर्त र नियम समावेश गरेको फाइल पनि डाउनलोड गरेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्ने छ ।

२)  दर भाउ उल्लेख गरिएको फाइलको नाम निम्न प्रकाररले राख्नु पर्ने छ ।
     सस्थाकोनाम_बोलपत्रनंवर  Organization Name_Bid Number eg.(Xyz Suppliers_G101)
 
३)  एउटै संस्थाबाट एउटै बोलपत्र नंवरको बोलपत्र एक भन्दा बढी पटक आएमा सबैभन्दा पछिल्लो समय आएको बोलपत्रलाई मान्यता दिइने छ ।
 
४)  तोकिएको बस्तुको दरभाउ, ब्रान्ड र साइज राम्रोसँग खुल्नेगरि लेख्नु पर्नेछ ।
 
५)  दरभाउ पेश गर्दा तोकिएको बस्तुको स्याम्पल (अन्तिम निर्णयपछि फिर्ता हुनेगरि) बोलपत्र फारममा तोकिएको नंवर उल्लेख गरि संस्थाको नाम ठेगाना र फोन नंवर सहित        बुझाउनु पर्ने छ ।
 
६)  स्याम्पल आवश्यक भएको बस्तुको स्याम्पल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्याम्पल उपलब्ध नभएका बोलपत्रलाई प्रकृयामा समाबेश गरिने छैन । 
 
७)  कुनैपनि बस्तुको दरभाउ तोक्दा आनन्दवन अस्पतालसम्मको ढुवानी समेत समाबेश गरेर तोक्नु पर्ने छ र ढुवानीको लागि बिक्रेता आफैले व्यबस्था मिलाउनु पर्ने छ । 
 
८)  बोलपत्र फरममा तोकिएको भन्दा फरक ब्राण्डका सामानहरुलाई छनौट प्रक्रियामा समाबेश गरिने छैन । 
 
९)  बोलपत्र फारम डाउनलोड गरिसकेपछि दर भाउ राख्ने कोलम र रिमार्कस को कोलममा बाहेक अन्य कोलममा कुनैपनि परिवर्तन गर्न पाइने छैन । यदि यसो गरेको   
     पाइएमा  सो बोलपत्रलाई मान्यता दिइने छैन ।

१०)  यदि बोलपत्र भर्न कुनै समस्या भएमा दिइएको सम्पर्क नंवरकबाट वा द लेप्रसी मिसन नेपालको बेव साइट बाट सहायता लिन सकिनेछ । (बोलपत्र पेश गर्न बेवसाइटमा          राखिएको भिडियो को सहायता लिन सकिनेछ)

११)  बोलपत्र पेश गर्दा तोकिएको फरमेटमा पेश गर्नु पर्ने छ ।

१२)  बोलपत्र फारम भर्न तोकिएको लिंक बाट नै भर्न पर्ने छ । 

१३)  बोलपत्र फारम भर्दा प्रत्येक प्रश्नको जवाफ तोकिएको बामेजिम भर्नु पर्नेछ ।
 
१४)  फाइलको साइजमा सिमितताको कारण प्रत्येक प्रश्नमा १० एम वि भन्दा कमको फाइलहरु मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने छ । (फाइल साइज कम गर्न स्क्यान गर्दा ७५–१००                डिपिआइमा राखेर गर्नुहोला)
 
१५)  बोलपत्र तोकिएको समयमा नै पेश गर्नुपर्ने छ । तोकिएको समय भन्दा अन्य समयमा प्राप्त बोलपत्रको विषयमा द लेप्रोसी मिसन नेपाल जवाफदेहि हुने छैन ।

१६)  बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा सबै फाइलहरु भाइरस रहित भएको हुनुपर्ने छ । यदि बोलपत्र खोल्दा कुनै फाइल नखुलेमा सो बोलपत्र खारेज गरिने छ र यस                     सम्वन्धको जिम्मेवारी द लेप्रोसी नेपाल हुने छैन ।

१७)  बोलपत्रमा प्राप्त सबै कागजपत्रहरु खरिद समितिले बोलपत्रदाताको रोहवरमा भर्चुअल माध्ययम (जुम) मार्फत खोलिनेछ । बोलपत्र आह्वान गरेको समय देखि बोलपत्र             खोलिने समय सम्म एक भन्दा बढि व्यक्तिद्वारा पासवर्ड राखेर गुगल खातालाई लक गरिने छ ।

१८) बोलपत्र २०७८ आषाढ २० गते १०ः१५ बजे जुम मार्फत खोलिने छ । 

     ZOOM MEETING LINK :

     Meeting ID: 927 7091 3096
     Passcode: 981805
 

१९) बोलपत्र आह्वान, खोलिने र अन्य सबै प्रकृयाको अन्तिम अधिकार द लेप्रोसी मिसन नेपालमा निहित रहेको छ 

सर्तहरु डाउनलोड गर्नुहोस्

कृपया एक्सल  (Excel .xls) फाइल डाउनलोड गरेर भरिसकेपछि सो फाइललाइ  (pdf) पिडियेफ़मा पनि अपलोड गर्नुपर्ने छ।  

1)    G101 Drugs (औषधि) 

2)    G102 Surgical Supplies (सर्जिकल सामग्री)         

3)    G103 Pathology Reagents (प्याथोलोजी रिएजेन्टहरु)

4)    G104 OT Related Supplies (सल्यक्रिया सम्वन्धि सामग्री)   

5)    G105 Plumbing Supplies (प्लम्विङ्ग सामग्री)

6)    G106 Electrical Equipment Supplies (विजुली सम्वन्धि सामग्री)

7)    G107 Stationery Supplies (स्टेसनरी सामग्री)

8)    G108 Food Supplies (खाद्यान्न, बेकरी लगायतका किराना सामग्री)

9)    G109 Cleaning and Sanitation Supplies (सरसफाइ सम्वन्धि सामग्री)

10)  G110 Plasticware Supplies (प्लास्टिकजन्य सामग्री)

11)  G111 Carpentry Related Supplies (कारपेन्ट्री सामग्री)

12)  G112 Hardware and Kitchenware Supplies (हार्डवयर तथा भन्सामा प्रयोग हुने सामग्री)

13)  G113 Shoes, Leathers and Raw Material Supplies (जुत्ता, छाला लगायतका जुत्ता बनाउने सामग्री)

14)  G114 Painting Material Supplies (रङ र यससँग सम्वन्धित सामग्री) 

सर्तहरु डाउनलोड गर्नुहोस्

कृपया एक्सल  (Excel .xls) फाइल डाउनलोड गरेर भरिसकेपछि सो फाइललाइ  (pdf) पिडियेफ़मा पनि अपलोड गर्नुपर्ने छ।  

1)  Sample Rate for Business Listing (सुची दर्ताको नमुना दर भाउ पत्र)

फारम भर्न कठिनाय भएमा यो भिडियो हेर्नु होला।